บริษัท พงษ์ลาภ จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี 2536 ประกอบกิจการส่งออกข้าวสารไปต่างประเทศ กำลังการผลิตกว่า 700,000 ตันต่อปี เป็นผู้ส่งออกติดอันดับ 1 ใน 10 ของ ประเทศ ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ระบบการจัดการความ ปลอดภัยของอาหาร GMP & HACCP ตลอดเวลาที่ผ่านมากลุ่มบริษัท พงษ์ลาภ จำกัด ไม่เคยหยุดการพัฒนาคุณภาพควบคู่ไปกับการเติบโตของบริษัทฯ ได้ขยายขอบเขต ธุรกิจจากผู้ส่งออกข้าวไปสู่ธุรกิจขนส่งทางบกและทางน้ำ ธุรกิจคลังสินค้าให้เช่า เพื่อความหลากหลายของการให้บริการทันต่อโลก

ธุรกิจส่งออกข้าวสารไปต่างประเทศและจัดจำหน่ายภายในประเทศ เราเป็นผู้ผลิตและส่งออกที่มีกำลังการผลิตอยู่ในลำดับต้นๆ ของประเทศ มีลูกค้าทั้งภาคเอกชนและรัฐบาล สร้างรายได้ในระบบเศรษฐกิจปีละกว่า 10,000 ล้านบาท

ธุรกิจให้เช่าคลังสินค้า ประกอบกิจการคลังสินค้าให้เช่าไว้บริการ มีพื้นที่รวมกว่า 233,000 ตารางเมตร รองรับการจัดเก็บสินค้า กระจายสินค้า ด้วยรูปแบบที่ทันสมัย ใกล้จุดคมนาคมหลัก โดยแบ่งออกเป็น 3 พื้นที่ คือ คลังเฉลิมพระเกียรติ สระบุรี, คลังบ้านหมอ สระบุรี, คลังบางคูวัด ปทุมธานี

บริษัท พงษ์ลาภ จำกัด ได้ก้าวเข้าสู่การให้บริการขนส่งในชื่อ บริษัท พงษ์ลาภขนส่ง จำกัด เพื่อตอบสนองการขยายตัวของเศรษฐกิจโลก ความสะดวกรวดเร็ว ในการขนย้ายสินค้า ด้วยทำเลที่ตั้งที่มีศักยภาพในเขตจังหวัดปทุมธานี ซึ่งสามารถเดินทางออกสู่น่านน้ำและท่าเรือสำคัญของประเทศได้รวดเร็ว ปัจจุบัน บริษัท พงษ์ลาภขนส่ง จำกัด มีเรือฉลอมเพื่อขนส่งสินค้าทางน้ำจำนวน 15 ลำ ระวางเรือรวม 17,000 ตัน เรือลากจูง 3 ลำ จึงรับประกันได้ว่าไม่ว่างานเล็กงานใหญ่ เราคือผู้ให้บริการที่มีประสิทธิภาพสูงรายนึงของประเทศ อีกทั้งยังมีท่าเรือไว้ให้บริการหน้ากว้างติดแม่น้ำกว่า 230 เมตร ระบบสายพานลำเลียงสินค้าลงเรือที่ทันสมัย เราพร้อมให้บริการลูกค้าด้วยทีมงานที่มีศักยภาพ จึงมั่นใจได้ว่าเราคือผู้ให้บริการที่พร้อมตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้ทุกแบบ

ได้มีการจัดตั้งบริษัทในเครือในชื่อ บริษัท โกฮัง อินเตอร์เทรด จำกัด ซึ้งเป็นผู้ผลิตข้าวถุงเพื่อจัดจำหน่ายภายในประเทศภายใต้เครื่องหมายการค้า "นายข้าว" ผลิตด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย สะอาด ปลอดภัย ได้รับรองมาตราฐานระบบบริหารคุณภาพ ระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร GMP&HACCP จึงมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ของเราได้มาตราฐานเดียวกันทุกถุง