ติดต่อเรา

บริษัท พงษ์ลาภ จำกัด

3 หมู่ 3 ตำบลบางคูวัด
อำเภอเมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12000

โทร: +66(0)9766021-3, 9766061-4
อีเมล: info@ponglarp.com

บริษัท พงษ์ลาภคลังสินค้า จำกัด

3 หมู่ 3 ตำบลบางคูวัด
อำเภอเมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12000

โทร: 085-511-1359
อีเมล: warehouse2info@ponglarp.com

บริษัท พงษ์ลาภขนส่ง จำกัด

99/99 หมู่ 7 ต.บางคูวัด
อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

โทร: +66(0) 975-7850-1
อีเมล: info@ponglarp.com

GOHAN INTERTRADE

99/99 หมู่ 7 ต.บางคูวัด
อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

โทร: +66(0) 976-6021-3
อีเมล: info@ponglarp.com