คลังเฉลิมพระเกียรติ สระบุรี

สถานที่ตั้ง เลขที่ 99/5 หมู่ 9 อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี


บริการให้เช่าคลังสินค้าขนาดใหญ่ จำนวน 6 หลัง ขนาด 4,700 – 7,200 ตารางเมตร พื้นที่รวมกว่า 34,000 ตรม. หลังคาสูง ระบายอากาศดี ไม่ร้อน พื้นรับน้ำหนัก ได้ 5 ตันต่อตารางเมตร สามารถรองรับลูกค้าที่ต้องการจัดเก็บสินค้าที่มีน้ำหนักมาก


ตั้งอยู่บนเส้นคมนาคม ถนนพหลโยธินขาออกหลักหลักกิโลเมตรที่ 119 พื้นที่จอดรถขนถ่ายสินค้ากว้างขวางสะดวกสบาย มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง ระบบกล้องวงจรปิดที่ครบครัน มีเครื่องชั่งรถบรรทุกขนาด 100 ตัน ไว้บริการ

คลังบ้านหมอ สระบุรี

สถานที่ตั้ง เลขที่ 18/2 หมู่ 4 อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี


บริการให้เช่าคลังสินค้าขนาดใหญ่ จำนวน 31 หลัง ขนาด 2,600 – 6,200 ตารางเมตร พื้นที่รวมกว่า 176,000 ตร.ม. หลังคาสูงระบายอากาศดี ไม่ร้อน พื้นรับน้ำหนักได้ 5 ตันต่อตารางเมตร สามารถรองรับลูกค้าที่ต้องการจัดเก็บสินค้าที่มีน้ำหนักมาก


ตั้งอยู่บนเส้นคมนาคมถนนหน้าพระลาน-บ้านครัว หลักกิโลเมตรที่ 9 ที่สามารถเชื่อมต่อไปยัง อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา ห่างจากสนามบินดอนเมือง 113 กิโลเมตร, สนามบินสุวรรณภูมิ 142 กิโลเมตร, ท่าเรือแหลมฉบัง 223 กิโลเมตร, ท่าเรือกรุงเทพ 129 กิโลเมตร พื้นที่จอดรถขนถ่ายสินค้ากว้างขวางสะดวกสบาย มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่งโมง ระบบกล้องวงจรปิดที่ครบครัน มีเครื่องช่างรถบรรทุกขนาด 100 ตันไว้ให้บริการ

คลังบางคูวัด ปทุมธานี

สถานที่ตั้ง เลขที่ 90 หมู่ 3 อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี


บริการให้เช่าคลังสินค้าขนาดใหญ่ จำนวน 6 หลัง ขนาด 2,600 – 10,000 ตารางเมตร พื้นที่รวมกว่า 23,000 ตร.ม. หลังคาสูงระบายอากาศดี ไม่ร้อน พื้นรับน้ำหนักได้ 5 ตันต่อตารางเมตร สามารถรองรับลูกค้าที่ต้องการจัดเก็บสินค้าที่มีน้ำหนักมาก


ตั้งอยู่บนเส้นคมนาคมถนนบางบัวทอง-บางพูน (เส้น 345) ที่สามารถเชื่อมต่อไปวงแหวานตะวันตก ห่างจากสนามบินดอนเมือง 16 กิโลเมตร, สนามบินสุวรรณภูมิ 56 กิโลเมตร, ท่าเรือแหลมฉบัง 154 กิโลเมตร, ท่าเรือกรุงเทพ 40 กิโลเมตร พื้นที่จอดรถขนถ่ายสินค้ากว้างขวางสะดวกสบาย มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่งโมง ระบบกล้องวงจรปิดที่ครบครัน มีเครื่องช่างรถบรรทุกขนาด 100 ตันไว้ให้บริการ